Potrebuje vaša firma čerstvé nápady?
Pracujeme na vašom úspechu
More Magix, s.r.o. at magixsolutions.sk!

Help Desk

Máte technický problém alebo potrebujete pomocť? Zavolajte nám a radi Vám poradíme.
Viac informácií

Business Team

Potrebujete skonzultovať alebo vypracovať obchodnú ponuku? My sme tu pre Vás.
Viac informácií

Technical Team

Máte pocit, že niektoré veci u Vás by sa mohli robiť inak? Dohodnite si s nami stretnutie.
Viac informácií

Geopriestorové údaje

Riešenie aktuálnosti, duplicity, nekonzistencie a kvality údajov je častým problémom všetkých stredných a veľkých spoločností. Kde sa nachádza hranica medzi prínosom kvalitných údajov, ktoré slúžia na podporu rozhodovania a medzi neúmerne sa zvyšujúcimi nákladmi na získavanie a údržbu takýchto údajov?

Pokiaľ máte implementovaný GIS, určite ste sa stretli skôr či neskôr s tým, že ten istý typ údajov sa paralelne udržiava vo viacerých IS, kde vznikajú duplicity a nekonzistentnosť údajov. Používatelia požadujú zobrazovanie a importy z rôznych dátových štruktúr a formátov, resp. z rôznych súradnicových systémov.

To čo Vám ponúkame my, sú naše skúsenosti s implementáciou optimálnych riešení na prácu a správu s týmito údajmi, ponúkame import a začistenie údajov pre efektívnejšiu prácu a ich využitie. V neposlednom rade ponúkame aj know-how ako pracovať s údajmi a využiť ich za účelom geopriestorových analýz pre podporu rozhodovania stredného a vrcholového manažmentu.

Ako partner VÚGK, Vám tiež vieme ponúknuť komplexné služby v oblasti poskytnutia, importu a údržby údajov z Katastra nehnuteľností pre platformu GE Smallworld.