Potrebuje vaša firma čerstvé nápady?
Pracujeme na vašom úspechu
More Magix, s.r.o. at magixsolutions.sk!

Help Desk

Máte technický problém alebo potrebujete pomocť? Zavolajte nám a radi Vám poradíme.
Viac informácií

Business Team

Potrebujete skonzultovať alebo vypracovať obchodnú ponuku? My sme tu pre Vás.
Viac informácií

Technical Team

Máte pocit, že niektoré veci u Vás by sa mohli robiť inak? Dohodnite si s nami stretnutie.
Viac informácií

Analýza Business procesov

Rastúca globalizácia, komplexnosť služieb a prepojenosť jednotlivých ekonomík sú významným podnetom na zmenu stratégie Business procesov spoločnosti. Vysoké tempo rozvoja informačných technológií a uplatňovanie inovatívnych riešení ako je Cloud computing a Servisne Orientovaná Architektúra (SOA) poskytujú konkurenčnú výhodu a pridanú hodnotu, pokiaľ sú využívané efektívne a s ohľadom na individuálne potreby zákazníkov.

V rámci optimalizácie nákladov je potrebné nájsť správnu rovnováhu medzi prispôsobovaním informačných systémov interným Business procesom a zmenou procesov a organizačnej štruktúry ako takej. Polovičné riešenia nemusia vždy priniesť očakávané výsledky.

My Vám ponúkame kombináciu našich znalostí, skúseností a systémových opatrení.